اخبار و مقالات :

                    طبقه بندی پلیمر ها                     تعریف پلیمر و تاریخچه آن                     کانال تلگرام سلام پلیمر پارتاک                     تدام حضور در نمایشگاه پلاستیک اصفهان                     تدام حضور در نمایشگاه صنعت وصنایع کارگاهی اصفهان